pbt2

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi geçerlilik süresi 11

Dernekler Yönetmeliği (4) Kişiler arasındakihaberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, cezayarı oranında artırılır. (2) Evlilik birliğinde ailebireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılmasıdurumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmüuygulanmaz....

Leer más ...